Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η πεποίθηση των Goody’s είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να ευαισθητοποιούνται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται και να προσφέρουν σε αυτήν. Προτεραιότητα για τα Goody’s είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με την υποστήριξη ενεργειών που προάγουν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Βασικός άξονας δραστηριοποίησης στην ιστορία των Goody’s είναι  τα παιδιά. Tα παιδιά είναι συνώνυμα με το μέλλον μας, συνεπώς βοηθώντας τα παιδιά συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

SHARE