ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία διαρκώς επενδύει σε μεθόδους και δομές όσον αφορά την διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Εφαρμόζει εδώ και 15 χρόνια και έχει πιστοποιηθεί στην κεντρική διοίκηση και στα καταστήματά της Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πρότυπα από τον Διεθνώς αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS Συστήματα Διαχείρισης

Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων, στηριζόμενοι σε 10 βασικούς άξονες:
1) Με την εφαρμογή και πιστοποίηση παγκόσμιων προτύπων συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.
2) Με το να αξιολογούμε και να επιλέγουμε τους προμηθευτές μας και τις πρώτες ύλες των προϊόντων μας.
3) Με το να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με σταθερές αξίες και προδιαγραφές. 
4) Με συστηματικούς ελέγχους από την παραλαβή μέχρι το τελικό σημείο διάθεσης σε κάθε σημείο πώλησης. 
5) Με κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομές εγκαταστάσεων. 
6) Με την επιθεώρηση σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας από εξειδικευμένο και επιστημονικό προσωπικό. 
7) Με χιλιάδες εργαστηριακούς ελέγχους προϊόντων και υγιεινής.
8) Με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. 
9) Με τη διαχείριση επικοινωνίας με τους πελάτες και τη διερεύνηση τυχόν παραπόνων. 
10) Με τη διαρκή βελτίωση των συστημάτων μέσω της ετήσιας ανασκόπησης.  
SHARE