ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Gnet online rules!

Για την πρόσβαση στην μεγαλύτερη διαδικτυακή παρέα της Ελλάδας πρέπει να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του κανονισμού πρόσβασης στην ιστοσελίδα goodysnet.com.

Εάν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας στην ιστοσελίδα. Η εγγραφή αυτή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού.

Α) Γενικά
1. Ο δικτυακός τόπος www.goodysnet.com αποτελεί ιδιοκτησία της VIVARTIA ABEE – Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας, και διατίθεται για ψυχαγωγικούς και ενημερωτικούς σκοπούς σε χρήστες που κατοικούν στην Ελλάδα.
2. Στους χρήστες - μέλη του δικτυακού τόπου goodysnet.com παρέχεται μία πλούσια συλλογή ψυχαγωγικών και ενημερωτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν αποτελούν προτροπή είτε για την τέλεση ή μη συγκεκριμένων πράξεων είτε για την αγορά προϊόντων των καταστημάτων GOODY’S.
3. Ο χρήστης - μέλος έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του goodysnet.gr και ο ίδιος βαρύνεται με την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς, για να είναι δυνατή η πρόσβαση αυτή.

Β) Περιεχόμενο
4. Οι πληροφορίες και τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από τους χρήστες θα υπάγονται στον σχετικό έλεγχο των υπευθύνων του δικτυακού τόπου goodysnet.com (administrators) και θα δημοσιεύονται, εκτός εάν θεωρηθούν προσβλητικά ή ακατάλληλα. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να απευθύνεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής (όπως, για παράδειγμα, ιατρικής).
5. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν αποτελούν παρακίνηση προς τους χρήστες για την πραγματοποίηση επένδυσης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της VIVARTIA ABEE. Η VIVARTIA ABEE δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν δαπάνες του χρήστη στις οποίες προβαίνει στα πλαίσια χρήσης της ιστοσελίδας.
6. Η VIVARTIA ABEE ως ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας δύναται να επιφέρει οποτεδήποτε τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα.

Γ) Διαδραστική Επικοινωνία
7. Το goodysnet.com παρέχει την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να συνομιλούν ιδιωτικά μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, είτε πολλοί μαζί, είτε ένας προς έναν. Κάθε χρήστης οφείλει να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς και ευπρέπειας. Επιπλέον συμφωνεί:
α) Να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του goodysnet.com για αποστολή περιεχομένου επιβλαβούς, υβριστικού, άσεμνου, απειλητικού και γενικά περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα άλλου, καθώς και να μην παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δικαιώματα άλλων χρηστών - μελών.
β) Να μην προβεί, μέσω του goodysnet.com, σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.
γ) Να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, δημοσίευση ή αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία να εμπεριέχει στοιχεία διαφήμισης, προώθησης πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης.
8. Οι απόψεις των χρηστών που εκφράζονται στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με την VIVARTIA ABEE και την αλυσίδα εστιατορίων GOODY’ S.

Δ) Προσωπικά δεδομένα
9. Ο χρήστης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής μέλους της παρούσας ιστοσελίδας για να πλοηγηθεί στο δικτυακό τόπο goodysnet.com και να βλέπει το περιεχόμενο του. Ωστόσο, για να απολαμβάνει τις δυνατότητες των εγγεγραμμένων χρηστών, όπως τη δημοσίευση περιεχομένου, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και παιχνίδια και τις ηλεκτρονικές συζητήσεις, ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή στις υπηρεσίες του goodysnet.com.
10. Για την υποστήριξη των παραπάνω ενεργειών μέσα από το δικτυακό τόπο, ο χρήστης αποδέχεται ότι βασικά στοιχεία του – όπως το όνομα, το φύλο και η ηλικία αυτού θα εμφανίζονται στα άλλα μέλη του goodysnet.com.
11. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του χρήστη παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να καταγράψει προαιρετικά περισσότερα προσωπικά του στοιχεία.
12. Ο εγγεγραμμένος χρήστης - μέλος είναι ο μόνος που επικοινωνεί, εισάγει, τροποποιεί, συμπληρώνει, αποσύρει και ανταλλάσσει με άλλους χρήστες - μέλη πληροφορίες για τον εαυτό του και αυτός είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια, την αλήθεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών.
13. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται σε αρχείο, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών και ενεργειών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού τόπου goodysnet.com σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997, Ν.2774/1999 και τις Οδηγίες της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
14. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το goodysnet.gr την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το εν λόγω αρχείο.
15. Η ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που θα συλλεχθούν μέσω του goodysnet.com.

Ε) Σύνδεση/ Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες
16. Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατόττηα αυτόματης σύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες του internet, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Η δυνατότητα αυτή δεν συνεπάγεται ωστόσο ότι η VIVARTIA ΑΒΕΕ και η αλυσίδα εστιατορίων GOODY’ S συνδέονται απαραίτητα με κάποια από τις εν λόγω ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες αυτών. Σκοπός της εταιρίας είναι να βρείτε ενδιαφέρουσες τις παραπάνω ιστοσελίδες.

Καλή διασκέδαση και καλώς ήλθατε στη παρέα του Gnet !!!Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επεξηγεί τις πληροφορίες που η Goody’s Α.Ε. (“εμείς”, “μας” ή “εμάς”) συλλέγει από τους χρήστες των Υπηρεσιών της και τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται αυτές τις πληροφορίες. Με τη χρήση των Υπηρεσιών (όπως ορίζονται παρακάτω) ή κάθε άλλου χαρακτηριστικού ή περιεχομένου που προσφέρουμε ενίοτε σε σχέση με το λογισμικό ή τις εφαρμογές μας (εφεξής από κοινού οι “Υπηρεσίες”), αναγνωρίζετε ότι αποδέχεστε τις πρακτικές και τις πολιτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας με τους ακόλουθους τρόπους. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων ή για μία εφαρμογή που ενδέχεται να προσπελάσετε μέσω των Υπηρεσιών ή για πληροφορίες τις οποίες παρέχετε σε τρίτους ή συλλέγονται από τρίτους. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να διαθέτουν τη δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας παροτρύνουμε να διαβάσετε πριν να κοινοποιήσετε πληροφορίες σε αυτούς ή μέσω αυτών.

 Παρακαλείσθε να διαβάσετε την παρούσα πολιτική με προσοχή προκειμένου να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας και τον τρόπο με τον οποίο θα τα διαχειριζόμαστε. Εφόσον δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, μην προχωρήσετε σε λήψη, μην εγγραφείτε ή μην χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Προχωρώντας σε λήψη, εγγραφή ή χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής. Οι υπηρεσίες που ορίζονται παρακάτω είναι διαθέσιμες μόνο στο ελληνικό App Store & - Google Play Store.

Η παρούσα πολιτική είναι δυνατό να τροποποιείται ενίοτε. Η συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων, επομένως παρακαλείσθε να ελέγχετε περιοδικά την πολιτική για ενημερώσεις. 

Τι Καλύπτει η Παρούσα Πολιτική Απορρήτου;

Η παρούσα πολιτική καλύπτει τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“Προσωπικά Δεδομένα”) τα οποία συλλέγουμε όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών οι οποίες δεν ανήκουν σε εμάς ή δεν ελέγχουμε ή για μεμονωμένα άτομα που δεν απασχολούμε ή που δεν βρίσκονται υπό τη διεύθυνσή μας. Η παρούσα πολιτική επίσης δεν ισχύει για πληροφορίες που επιλέγετε να αποκαλύψετε δημοσίως στις Υπηρεσίες (όπως οι πληροφορίες που μπορούν να δουν άλλοι χρήστες των Υπηρεσιών), τα οποία δεν θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα.

Ποιους Τύπους Προσωπικών Δεδομένων Συλλέγουμε;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους χρήστες μάς επιτρέπουν να εξατομικεύουμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας και δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν έναν λογαριασμό χρήστη και προφίλ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για την αλληλεπίδρασή τους με άλλους χρήστες μέσω των Υπηρεσιών. Όταν πραγματοποιείτε λήψη, εγγραφή ή χρήση των Υπηρεσιών, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες οι οποίες είναι δυνατό να σας ταυτοποιούν προσωπικά, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός, αριθμός πιστωτικής κάρτας, γεωγραφική θέση, αριθμός ταυτοποίησης κινητής συσκευής ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό μέσω του οποίου είναι δυνατό να επικοινωνήσει κανείς μαζί σας είτε διαδικτυακά είτε όχι, ή το οποίο σας αφορά αλλά δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν: (i) Δεδομένα που παρέχετε όταν συμπληρώνετε φόρμες στις Υπηρεσίες. Συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή για χρήση των Υπηρεσιών, τη συνδρομή στην Υπηρεσία μας, τη δημοσίευση υλικού και την αίτηση για επιπλέον Υπηρεσίες. Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε δεδομένα όταν αναφέρετε ένα πρόβλημα σχετικά με τις Υπηρεσίες· (ii) αρχεία και αντίγραφα της αλληλογραφίας σας (μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνου), εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας· (iii) Οι απαντήσεις σας σε έρευνες που ενδέχεται να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε για ερευνητικούς λόγους · (iv) Λεπτομέρειες των συναλλαγών που διενεργείτε μέσω των Υπηρεσιών και της ολοκλήρωσης των παραγγελιών σας (να σημειωθεί ότι ενδέχεται να πρέπει να παρέχετε οικονομικές πληροφορίες πριν να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία μέσω της Εφαρμογής [App])· και (v) Τα ερωτήματα αναζήτησής σας στις Υπηρεσίες. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να αποκτάτε πρόσβαση σε χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών με τη χρήση του λογαριασμού σας στο Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ρυθμίσεις απορρήτου στο λογαριασμό Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτετε, καθώς και η αντίστοιχη πολιτική απορρήτου των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, θα καθορίσουν τα προσωπικά και λοιπά δεδομένα που είναι δυνατό να διαβιβαστούν σε εμάς όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Plug-ins [Πρόσθετα] Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

 Ενδέχεται να ενσωματώνουμε στις Υπηρεσίες μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή πρόσθετα (“Plug-ins“) μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Twitter και λοιπών. Τα Plug-ins είναι δυνατό να μεταφέρουν πληροφορίες για εσάς στην αντίστοιχη πλατφόρμα του Plug-in χωρίς να προβείτε σε οποιαδήποτε κίνηση. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον αριθμό ταυτοποίησης χρήστη της πλατφόρμας, τον ιστότοπο τον οποίο έχετε προσπελάσει και άλλα. Η αλληλεπίδραση με ένα Plug-in θα μεταφέρει πληροφορίες απευθείας στο κοινωνικό δίκτυο του εν λόγω Plug-in και αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι ορατές σε άλλους που χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα. Τα Plug-ins υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της αντίστοιχης πλατφόρμας και όχι στη δική μας Πολιτική.

Chat-Bots Τρίτων

Ενδέχεται να ενσωματώνουμε προγράμματα προσομοίωσης συνομιλίας (“Chat-Bots“) από κοινωνικά δίκτυα τρίτων, όπως το Facebook. Τα Chat-Bots ενδέχεται να μεταφέρουν πληροφορίες ανάμεσα στους διακομιστές μας και τους διακομιστές τρίτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν μηνύματα ANT τα οποία πληκτρολογείτε σε αυτόν τον τρίτο. Η αλληλεπίδραση με ένα Chat-Bot θα μεταφέρει πληροφορίες απευθείας από αυτό το κοινωνικό δίκτυο και αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι ορατές στους διακομιστές μας. Συμφωνείτε ότι δεν θεωρούμαστε υπεύθυνοι για κάθε πληροφορία που διαβιβάζετε μέσω ενός Chat-Bot με το οποίο συνδεόμαστε.

Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων από τους χρήστες μας:

Προσωπικά Δεδομένα που Παρέχετε σε Εμάς: Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε δεδομένο που παρέχετε σε εμάς. Οι τύποι των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, το όνομα χρήστη, πληροφορίες που αφορούν την πιστωτική σας κάρτα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση IP και δεδομένα προγράμματος περιήγησης (browser). Μπορείτε να επιλέξετε να μην παρέχετε κάποια δεδομένα σε μας, αλλά σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην είστε σε θέση να επωφεληθείτε από μια πληθώρα των ειδικών χαρακτηριστικών των Υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης σας.

Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα:

Κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας, λαμβάνουμε αυτόματα και καταγράφουμε δεδομένα στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας από το πρόγραμμα περιήγησης ή την πλατφόρμα της συσκευής σας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η τοποθεσία, η διεύθυνση IP, δεδομένα “cookie” και η σελίδα που ζητήσατε.

Ενδέχεται να τοποθετούμε ή να επιτρέπουμε στους συνεργάτες μας στους τομείς της τεχνολογίας και της διαφήμισης να τοποθετούν “cookies” [αρχεία δεδομένων] και “web beacons” [ιστοφάροι] (γνωστά επίσης ως Internet tags [ετικέτες διαδικτύου], pixel tags [ετικέτες εικονοστοιχείων], single-pixel GIFs [GIF μεμονωμένου εικονοστοιχείου], clear GIFs [διάφανα GIF], invisible GIFs [αόρατα GIF], 1-by-1 GIFs [1 προς 1 GIF] και web bugs [διαδικτυακοί κοριοί]) στη συσκευή σας, τα οποία αποτελούν αναγνωριστικά που μεταφέρονται στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης [browser] που μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας και να ενημερωνόμαστε σχετικά με ποιον τρόπο και πότε πραγματοποιείται επίσκεψη στις σελίδες του ιστότοπου που ανήκει σε μας ή στους διαφημιζόμενους συνεργάτες μας, την προβολή των διαφημίσεων, τον αριθμό των ατόμων, καθώς και να μπορούμε να προβαίνουμε σε πρόσθετη σύνταξη αναφορών. Αυτά τα αναγνωριστικά δεν περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς. Μπορεί να είστε σε θέση να τροποποιήσετε τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησή σας για την αποτροπή ή τον περιορισμό της αποδοχής cookies, web beacons [ιστοφάρων] και παρόμοιων τεχνολογιών από τον υπολογιστή σας, εντούτοις σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην είστε σε θέση να επωφεληθείτε από τις Υπηρεσίες μας.

Όταν συλλέγουμε πληροφορίες χρήσης (όπως ο αριθμός και η συχνότητα χρήσης των χρηστών στην εφαρμογή μας), χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα μόνο σε συγκεντρωτική μορφή, και όχι με τρόπο που σας ταυτοποιεί προσωπικά. Για παράδειγμα, αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα μάς δείχνουν πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι χρήστες μέρος των Υπηρεσιών μας, ώστε να μπορούμε να καταστήσουμε τις Υπηρεσίες ελκυστικές σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα στους συνεργάτες και τους πελάτες μας, γεγονός που τους επιτρέπει να κατανοούν τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών τους και των Υπηρεσιών μας, προκειμένου κι εκείνοι να είναι σε θέση να σας προσφέρουν τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη. Δεν αποκαλύπτουμε ποτέ συγκεντρωτικά δεδομένα σε έναν συνεργάτη με τρόπο που να είναι δυνατή η προσωπική σας ταυτοποίηση.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών:

  • Λεπτομέρειες Χρήσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, είναι δυνατό να συλλέγουμε αυτόματα κάποιες λεπτομέρειες που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων κίνησης, δεδομένων τοποθεσίας, αρχείων καταγραφής και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, καθώς και των πόρων που προσπελάζετε και χρησιμοποιείτε στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών. 
  • Δεδομένα Συσκευών. Μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή και τη διαδικτυακή σύνδεσή σας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, η διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, πληροφορίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ο τηλεφωνικός αριθμός της συσκευής
  • Αποθηκευμένα Δεδομένα και Αρχεία. Οι Υπηρεσίες μπορεί επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεταδεδομένα, ετικέτες [tags] και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με άλλα αρχεία τα οποία είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, φωτογραφίες, αρχεία βίντεο και ήχου, πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές επαφές και το βιβλίο διευθύνσεών σας. 
  • Δεδομένα Τοποθεσίας. Οι Υπηρεσίες μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής σας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών που πραγματοποιείτε μέσα στον χρόνο. 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Ενδέχεται να λαμβάνουμε επιβεβαίωση όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο που σας έχουμε αποστείλει, η οποία να δείχνει εάν έχει διαβαστεί το μήνυμα και εάν έχουν χρησιμοποιηθεί οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα. Αυτή η επιβεβαίωση μάς βοηθά να κάνουμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πιο ενδιαφέροντα και να βελτιώνουμε την υπηρεσία μας. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη αλληλογραφία από εμάς, σημειώστε την προτίμησή σας κατά τη διαδικασία εγγραφής, τροποποιήστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@goodys.com

Ζητήματα Απορρήτου Ανηλίκων

Δεν σκοπεύουμε και δεν επιθυμούμε να συλλέγουμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που αφορά παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Κάθε χρήση των Υπηρεσιών από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών πρέπει να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του γονέα ή του κηδεμόνα αυτού του παιδιού. Δεν πρέπει να διαβιβάζονται πληροφορίες στην Υπηρεσία από οποιονδήποτε ηλικίας κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του. Εφόσον ανακαλύψουμε ότι ένας χρήστης ηλικίας κάτω των 13 ετών έχει κοινοποιήσει διαδικτυακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα προβούμε σε κατάλληλα μέτρα με σκοπό να διαγράψουμε τέτοιου είδους δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων μας και να μην χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για οποιοδήποτε λόγο (με εξαίρεση, εφόσον απαιτείται, για την προστασία του παιδιού ή άλλων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου). Συστήνουμε οι ανήλικοι ηλικίας άνω των 13 ετών να ζητούν την άδεια των γονιών τους πριν να κοινοποιήσουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε τρίτο μέσω του διαδικτύου.

Υπηρεσίες Τρίτων

Η Υπηρεσία ενδέχεται να σας επιτρέπει να συνδέεστε με ορισμένες υπηρεσίες τρίτων (Twitter, Facebook και λοιπές παρόμοιες υπηρεσίες). Όταν κοινοποιείτε πληροφορίες σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχό μας και υπόκεινται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων. Η Goody’s Α.Ε. ενδέχεται να καταστήσει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα διαθέσιμα σε προγραμματιστές τρίτων με τη χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών (“API”) εφόσον χρησιμοποιείτε εφαρμογές τρίτων που έχουν αναπτυχθεί από προγραμματιστές τρίτων.

Η χρήση των εφαρμογών τρίτων που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της API που διαθέτουμε υπόκειται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων.

 Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή το περιεχόμενό τους, ορισμένοι τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων για να συλλέγουν πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς ή τη συσκευή σας. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να είναι: διαφημιστές, διαφημιστικά δίκτυα και διακομιστές, εταιρείες αναλύσεων, ο κατασκευαστής της συσκευής κινητής τηλεφωνίας, ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, κτλ. Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν μπορεί να σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα ή μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητές σας μέσα στον χρόνο και σε διαφορετικούς ιστότοπους, εφαρμογές και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες ή ιστότοπους. Μπορεί να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να σας προσφέρουν διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων (συμπεριφορική) ή άλλο στοχευμένο περιεχόμενο. Δεν ελέγχουμε αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης των τρίτων ή τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται. Αν έχετε απορίες σχετικά με μία διαφήμιση ή άλλο στοχευμένο περιεχόμενο, θα πρέπει να επικοινωνείτε απευθείας με τον υπεύθυνο πάροχο.

 Υπηρεσίες Βάσει Τοποθεσίας

Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν εφαρμογές βάσει τοποθεσίας που προσδιορίζουν την τοποθεσία σας με βάση την τοποθεσία του ασύρματου δικτύου σας ή τα σημεία πρόσβασης WiFi μέσα στην εμβέλεια των οποίων βρίσκεστε. Οι πληροφορίες τοποθεσίας σας θα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των Υπηρεσιών. Δεν παρακολουθούμε και δεν σκοπεύουμε να παρακολουθούμε την τοποθεσία σας, και οποιοδήποτε αίτημα εκ μέρους σας για προσδιορισμό της τοποθεσίας σας δεν θα συνδυαστεί με οποιαδήποτε πληροφορία που σας ταυτοποιεί προσωπικά.

Οι εφαρμογές τρίτων και οι Υπηρεσίες μπορεί να αποκαλύπτουν την τοποθεσία του χρήστη με διαφορετικούς και δημιουργικούς τρόπους και μπορεί να σας επιτρέπουν να δημοσιοποιείτε τις πληροφορίες σας στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλοι στο διαδίκτυο. Μπορείτε να ελέγχετε εάν η δραστηριότητά σας μέσω των Υπηρεσιών μεταδίδεται σε τρίτους μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου και μέσω της αποφυγής χρήσης υπηρεσιών ή εφαρμογών τρίτων, οι οποίες καθιστούν τις πληροφορίες σας δημόσια διαθέσιμες και προσβάσιμες.

Σύνδεσμοι

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ή για κάθε είδους περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα σας τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Οι πρακτικές συλλογής δεδομένων των συνδεδεμένων ιστότοπων διέπονται από την πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Θα Κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε;

Δεν ενοικιάζουμε ούτε πωλούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε κανέναν. Κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με μορφή που επιτρέπει την προσωπική σας ταυτοποίηση μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω.

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις που δεν Ελέγχουμε: Σε κάποιες περιπτώσεις, επιχειρήσεις με τις οποίες συνδεόμαστε μπορεί να πωλούν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς μέσω των Υπηρεσιών (είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με εμάς). Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις περιπτώσεις όπου μια συνδεδεμένη επιχείρηση σχετίζεται με μια τέτοια συναλλαγή και θα μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τη συγκεκριμένη συνδεδεμένη επιχείρηση μόνο στο βαθμό που σχετίζεται με την εν λόγω συναλλαγή. Οι πρακτικές συλλογής δεδομένων αυτών των συνδεδεμένων εταιρειών διέπονται από την πολιτική απορρήτου αυτών των επιχειρήσεων.

Αντιπρόσωποι: Προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες και μεμονωμένα άτομα για να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας και χρειάζεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας μαζί τους προκειμένου να σας παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Αν δεν σας ενημερώσουμε για το αντίθετο, οι αντιπρόσωποί μας δεν διαθέτουν κανένα δικαίωμα χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων που μοιραζόμαστε μαζί τους πέρα από τη χρήση που είναι αναγκαία για να μας βοηθήσουν.

Προφίλ Χρήστη: Πληροφορίες του Προφίλ Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων πληροφοριών (“Υποβολές Χρήστη”), ενδέχεται να προβάλλονται σε άλλους χρήστες εφόσον επιλέξετε να εισαγάγετε τέτοιου είδους πληροφορίες στο Προφίλ Χρήστη σας. Επαναλαμβάνουμε ότι κάθε περιεχόμενο (όπου περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, φωτογραφίες, λεζάντες και σχόλια) που κοινοποιείτε οικειοθελώς ώστε να είναι ορατό από άλλους χρήστες στις Υπηρεσίες δεν ανήκει στα Προσωπικά Δεδομένα· γίνεται δημόσια διαθέσιμο, είναι δυνατό να συλλέγεται και να χρησιμοποιείται από άλλους και να αναμεταδίδεται μέσω του διαδικτύου και άλλων καναλιών επικοινωνίας.

Επικοινωνία σχετικά με τις Υπηρεσίες: Ως μέρος των Υπηρεσιών, ενδέχεται να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο είτε με άλλο τρόπο. Εμείς και οι αντιπρόσωποί μας ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να επικοινωνούμε μαζί σας ή να σας καλούμε να συμμετάσχετε σε άλλου είδους επικοινωνία που θεωρούμε ότι σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών εκ μέρους σας.

Προωθητικές Προσφορές: Εφόσον επιλέξετε μέσω των Υπηρεσιών να λαμβάνετε προωθητικές προσφορές, ενδέχεται να σας στέλνουμε προσφορές για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, δεν παραχωρούμε στην άλλη επιχείρηση τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτές τις προσφορές, μπορείτε να μας ενημερώσετε στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση info@goodys.com

Επιχειρηματικές Μεταβιβάσεις: Μπορεί να επιλέξουμε να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτού του είδους τις συναλλαγές, οι πληροφορίες πελατών συνήθως συγκαταλέγονται στα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται. Επίσης, εάν η επιχείρησή μας (ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών μας στοιχείων) εξαγορασθεί ή κλείσει ή εάν κηρύξουμε πτώχευση, τα Προσωπικά Δεδομένα θα συγκαταλέγονται στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται ή εξαγοράζονται από έναν τρίτο.

Προστασία της Goody’s Α.Ε.: Ενδέχεται να δημοσιοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα εφόσον θεωρήσουμε καλή τη πίστει ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωσή μας με τον νόμο· για να θέσουμε σε ισχύ ή να εφαρμόσουμε τους όρους χρήσης και άλλες συμφωνίες· ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την περιουσία ή την ασφάλεια της Goody’s Α.Ε., τους εργαζομένους μας, τους χρήστες μας ή άλλους. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει και την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για προστασία απέναντι στην απάτη και μείωση πιστωτικού κινδύνου.

Με τη Συγκατάθεσή σας: Με εξαίρεση τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, θα ειδοποιήστε όταν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών.

 Πώς Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με σας ή τα δεδομένα που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων κάποιων προσωπικών δεδομένων, για να:

· Παρέχουμε τις Υπηρεσίες και το περιεχόμενό τους και κάθε άλλη πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που ζητάτε από εμάς. · Εκπληρώσουμε κάθε άλλο σκοπό για τον οποίο μας παρέχετε τις εν λόγω πληροφορίες.
· Σας παρέχουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τον λογαριασμό ή τη συνδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων λήξης και ανανέωσης.
· Υλοποιούμε τις υποχρεώσεις και να εφαρμόζουμε τα δικαιώματά μας που υπαγορεύονται από κάθε σύμβαση που συμφωνείτε ανάμεσα σε εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης και της είσπραξης.
· Σας ειδοποιούμε όταν είναι διαθέσιμες ενημερώσεις των Υπηρεσιών και όταν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις σε κάποιο από τα προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που προσφέρουμε ή παρέχουμε μέσω αυτών.

Τα δεδομένα χρήσης που συλλέγουμε μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εμπειρία, καθώς μας δίνουν τη δυνατότητα να:
· Υπολογίζουμε το μέγεθος του κοινού μας και τα πρότυπα χρήσης.
· Αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, που μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε τις Υπηρεσίες μας σύμφωνα με τα ατομικά ενδιαφέροντά σας.
· Επιταχύνουμε τις αναζητήσεις σας.
· Σας αναγνωρίζουμε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Είναι Ασφαλή τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η Goody’s Α.Ε. και οι προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας [hosting] χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ασφάλειας και διοικητικών διαδικασιών για να συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων απέναντι σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας όσον αφορά την ευαισθησία των πληροφοριών. Για παράδειγμα, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε υπολογιστικά συστήματα που βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Η εσωτερική πρόσβαση σε ιδιωτικά και μη δημόσια προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι περιορισμένη στους διαχειριστές ιστότοπου και σε άλλους εφόσον είναι αναγκαίο να έχουν γνώση αυτών.

Το προφίλ χρήστη σας προστατεύεται από έναν κωδικό πρόσβασης για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειάς σας. Πρέπει να αποτρέπετε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό και τα Προσωπικά Δεδομένα σας, επιλέγοντας και προστατεύοντας τον κωδικό σας κατάλληλα και περιορίζοντας την πρόσβαση στον υπολογιστή, το πρόγραμμα περιήγησης και την κινητή συσκευή σας με την αποσύνδεση ή το κλείσιμο της εφαρμογής αφότου έχετε ολοκληρώσει την πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

 Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία των πληροφοριών χρήστη και των άλλων Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε στα αρχεία μας, ωστόσο δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια. Μη εξουσιοδοτημένη είσοδος ή χρήση, βλάβη στο υλικό (hardware) ή το λογισμικό και άλλοι παράγοντες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών χρήστη ανά πάσα στιγμή.

Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική απορρήτου και/ή τις πρακτικές των άλλων ιστότοπων. Όταν συνδέεστε σε κάποιον άλλο ιστότοπο, πρέπει να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Σε τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Μπορείτε να Έχετε Πρόσβαση;

Μέσω του Προφίλ Χρήστη σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και, σε κάποιες περιπτώσεις, να τροποποιείτε κάποια δεδομένα που μας έχετε διαβιβάσει. Οι πληροφορίες που μπορείτε να δείτε και να αναθεωρήσετε μέσω του Προφίλ Χρήστη σας ενδέχεται να τροποποιηθούν παράλληλα με την τροποποίηση των Υπηρεσιών. Εάν διαθέτετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προβολή ή την αναθεώρηση των πληροφοριών σας που διατηρούμε στο αρχείο μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@goodys.com.

Διαγραφή του Λογαριασμού σας

Ποιες Είναι οι Επιλογές μου;

– Μπορείτε πάντα να επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε πληροφορίες σε εμάς, αλλά να λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να είναι απαραίτητες ώστε να επωφελείστε από κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών μας.
– Μπορείτε να προσθέτετε ή να ενημερώνετε κάποιες πληροφορίες, όπως εξηγείται παραπάνω. Όταν αναθεωρείτε τις πληροφορίες, ωστόσο, μπορεί να διατηρούμε αντίγραφο των μη αναθεωρημένων πληροφοριών στα αρχεία μας.
– Μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή του λογαριασμού σας, όπως εξηγείται παραπάνω. Να σημειωθεί ότι κάποια δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν στα ιδιωτικά μας αρχεία μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας.

Τροποποιήσεις της Παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται να προχωρούμε σε περιοδική τροποποίηση της συγκεκριμένης Πολιτικής Απορρήτου. Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται σε ισχύ τη χρονική στιγμή που χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένες πληροφορίες. Σε περίπτωση που προβούμε σε τροποποίηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση στις Υπηρεσίες μας. Μπορείτε να εντοπίσετε εάν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σημειώνοντας την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Δεσμεύεστε από τυχόν τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου εφόσον χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μετά την αρχική δημοσίευση τέτοιου είδους τροποποιήσεων.
SHARE