ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Gnet online rules!

Για την πρόσβαση στην μεγαλύτερη διαδικτυακή παρέα της Ελλάδας πρέπει να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του κανονισμού πρόσβασης στην ιστοσελίδα goodysnet.com.

Εάν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας στην ιστοσελίδα. Η εγγραφή αυτή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού.

Α) Γενικά
1. Ο δικτυακός τόπος www.goodysnet.com αποτελεί ιδιοκτησία της VIVARTIA ABEE – Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας, και διατίθεται για ψυχαγωγικούς και ενημερωτικούς σκοπούς σε χρήστες που κατοικούν στην Ελλάδα.
2. Στους χρήστες - μέλη του δικτυακού τόπου goodysnet.com παρέχεται μία πλούσια συλλογή ψυχαγωγικών και ενημερωτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν αποτελούν προτροπή είτε για την τέλεση ή μη συγκεκριμένων πράξεων είτε για την αγορά προϊόντων των καταστημάτων GOODY’S.
3. Ο χρήστης - μέλος έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του goodysnet.gr και ο ίδιος βαρύνεται με την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς, για να είναι δυνατή η πρόσβαση αυτή.

Β) Περιεχόμενο
4. Οι πληροφορίες και τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από τους χρήστες θα υπάγονται στον σχετικό έλεγχο των υπευθύνων του δικτυακού τόπου goodysnet.com (administrators) και θα δημοσιεύονται, εκτός εάν θεωρηθούν προσβλητικά ή ακατάλληλα. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να απευθύνεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής (όπως, για παράδειγμα, ιατρικής).
5. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν αποτελούν παρακίνηση προς τους χρήστες για την πραγματοποίηση επένδυσης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της VIVARTIA ABEE. Η VIVARTIA ABEE δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν δαπάνες του χρήστη στις οποίες προβαίνει στα πλαίσια χρήσης της ιστοσελίδας.
6. Η VIVARTIA ABEE ως ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας δύναται να επιφέρει οποτεδήποτε τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα.

Γ) Διαδραστική Επικοινωνία
7. Το goodysnet.com παρέχει την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να συνομιλούν ιδιωτικά μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, είτε πολλοί μαζί, είτε ένας προς έναν. Κάθε χρήστης οφείλει να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς και ευπρέπειας. Επιπλέον συμφωνεί:
α) Να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του goodysnet.com για αποστολή περιεχομένου επιβλαβούς, υβριστικού, άσεμνου, απειλητικού και γενικά περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα άλλου, καθώς και να μην παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δικαιώματα άλλων χρηστών - μελών.
β) Να μην προβεί, μέσω του goodysnet.com, σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.
γ) Να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, δημοσίευση ή αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία να εμπεριέχει στοιχεία διαφήμισης, προώθησης πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης.
8. Οι απόψεις των χρηστών που εκφράζονται στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με την VIVARTIA ABEE και την αλυσίδα εστιατορίων GOODY’ S.

Δ) Προσωπικά δεδομένα
9. Ο χρήστης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής μέλους της παρούσας ιστοσελίδας για να πλοηγηθεί στο δικτυακό τόπο goodysnet.com και να βλέπει το περιεχόμενο του. Ωστόσο, για να απολαμβάνει τις δυνατότητες των εγγεγραμμένων χρηστών, όπως τη δημοσίευση περιεχομένου, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και παιχνίδια και τις ηλεκτρονικές συζητήσεις, ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή στις υπηρεσίες του goodysnet.com.
10. Για την υποστήριξη των παραπάνω ενεργειών μέσα από το δικτυακό τόπο, ο χρήστης αποδέχεται ότι βασικά στοιχεία του – όπως το όνομα, το φύλο και η ηλικία αυτού θα εμφανίζονται στα άλλα μέλη του goodysnet.com.
11. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του χρήστη παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να καταγράψει προαιρετικά περισσότερα προσωπικά του στοιχεία.
12. Ο εγγεγραμμένος χρήστης - μέλος είναι ο μόνος που επικοινωνεί, εισάγει, τροποποιεί, συμπληρώνει, αποσύρει και ανταλλάσσει με άλλους χρήστες - μέλη πληροφορίες για τον εαυτό του και αυτός είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια, την αλήθεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών.
13. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται σε αρχείο, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών και ενεργειών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού τόπου goodysnet.com σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997, Ν.2774/1999 και τις Οδηγίες της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
14. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το goodysnet.gr την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το εν λόγω αρχείο.
15. Η ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που θα συλλεχθούν μέσω του goodysnet.com.

Ε) Σύνδεση/ Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες
16. Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατόττηα αυτόματης σύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες του internet, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Η δυνατότητα αυτή δεν συνεπάγεται ωστόσο ότι η VIVARTIA ΑΒΕΕ και η αλυσίδα εστιατορίων GOODY’ S συνδέονται απαραίτητα με κάποια από τις εν λόγω ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες αυτών. Σκοπός της εταιρίας είναι να βρείτε ενδιαφέρουσες τις παραπάνω ιστοσελίδες.

Καλή διασκέδαση και καλώς ήλθατε στη παρέα του Gnet !!!


SHARE